Wednesday, January 13, 2010

Hadis Untuk Hari ini

Assalamualaikum :)

Hadis ini diambil daripada blog Hadis Al-Bukhari.

Amal Bergantung Pada Niat
Umar bin al khaththab r.a. pernah berkata; aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, “segala amal perbuatan bergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Maka siapa saja yang berhijrah dengan niat mencari keuntungan duniawi atau untuk mengawini seorang perempuan, (pahala) hijrahnya sesuai dengan niatnya itu.”

Sekian. Salam.

ilah.akupunyabelog.blogspot.com

No comments: